Secondary Navigation Error: Select 'Parent Topic' in the main page for the Secondary Navigation to work properly. ArcGIS Geostatistical Analyst - Modelare
 

Interpolare

Creati suprafete folosind datele esantion si urmatoarele metode de interpolare:

 • Distanta inversa ponderata
 • Functii radicale care includ urmatoarele
  • Thin plate spline
  • Spline with tension
  • Multiquadratic
  • Inverse multiquadratic
  • Completely regularized spline kernels
 • Polinoame globale si locale
 • Interpolare Kriging atat pentru datele corecte cat si pentru cele ce contin erori
  • Kriging obisnuit pentru care media variabilei aleatoare este constanta dar necunoscuta
  • Kriging simplu pentru care media variabilei aleatoare este constanta si cunoscuta
  • Kriging universal pentru care media variabilei aleatoare depinde de cel putin o variabila independenta
  • Kriging indicator pentru date cu variatie discreta
  • Kriging de probabiliate pentru date discrete ca variabila principala si date continue ca variabile secundare
  • Kriging disjunctiv pentru predictii neliniare
 • Cokriging (versiuni multivariate ale modelelor de kriging de mai sus)
 • Modele izotropice si anizotropice

Tipuri de suprafete rezultate in urma interpolarilor Kriging

 • Predictie
 • Predictie a erorii standard (measurarea calitatii predictiilor)
 • Harta probabilitatilor (probabilitate pentru care valoarea pragului specificat este depasita)
 • Indicatorii erorilor (evalueaza incertitudinea hartii de probabilitate)
 • Harta Quantile (valori peste si sub cele prognozate)

Instrumente destinate modelarii predictiei prin interpolare spatiala Kriging

 • Transformari de date
  • Box–Cox
  • Logarithmic
  • Arcsine
  • Normal score
 • Tendintele datelor
  • Global polynomial
  • Local polynomial
 • Grafice de variatie
  • Modele (pot fi utilizate patru modele simultan)
   • Nugget
   • Circular
   • Spherical
   • Tetraspherical
   • Pentaspherical
   • Exponential
   • Gaussian
   • Rational quadratic
   • Hole effect
   • K-Bessel
   • J-Bessel
   • Stable
  • Semivariogram/Covarianta
  • Anizotropie
  • Specificarea sau estimarea gradului de eroare al masuratorilor in "nugget"
  • Optiunea Cross-covariance pentru a comuta intre variabile
  • Estimarea parametrilor modelului prin modificarea algoritmului celor mai mici patrate
 • Dezagregare
  • Celula
  • Poligon
 • Verificarea distributiei bivariate a datelor

Cautarea vecinatatii referitoare la datele locale selectate

Pentru a selecta datele aflate in vecinatate pentru a prezice valoarea pentru punctul tinta

 • Elipsa cu unu, patru sau opt sectoare unghiulare
 • Numar minim sau maxim de puncte pentru fiecare sector