Parcul Natural Balta Mica a Brailei

Beneficiarul

RNP Romsilva - Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei R.A. este unitatea teritoriala subordonata Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management al parcului. 

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in Parcul Natural Balta Mica a Brailei si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul parcului, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale). 

Proiectul

Revizuirea ediției a II-a a Planului de Management al Parcului Natural Balta Mica a Brailei în contextul atribuirii statutului de SCI și SPA Cod CPV: 79311000-7. 

Beneficiile

Colaborarea dintre RNP Romsilva Ad. PN-BmB si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul parcului, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


Parcul National Ceahlau

Beneficiarul

Consiliul Judetean Neamt este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management pentru ariile protejate administrate, de educatie ecologica si ecoturism.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in Parcul National Ceahlau si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia habitatelor de interes national comunitar in cadrul parcului national, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Servicii de studii stiintifice si revizuire plan de management în cadrul proiectului “DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI PENTRU PARCUL NATIONAL CEAHLAU“ cod SMIS CSNR 16692.

Beneficiile

Colaborarea dintre Consiliul Judetean Neamt si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul parcului, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


Parcul National Muntii Macin

Beneficiarul

RNP ROMSILVA – Administratia Parcului National Muntii Măcinului R.A.(APNMM) este unitatea teritoriala subordonata Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management al parcului.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in Parcul National Muntii Macinului si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul parcului, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea si integrarea prescriptiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Macin - Niculitel si SCI-ul Muntii Macinului) ce includ PNMM Cod CPV: 73110000-6.

Beneficiile

Colaborarea dintre RNP Romsilva Ad. PN MM si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul parcului, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


Arii naturale protejate - Lacul Cuejdel

Beneficiarul

Consiliul Judetean Neamt este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management pentru ariile protejate administrate, de educatie ecologica si ecoturism.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in rezervatia naturala Lacul Cuejdel si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul ariei, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Servicii pentru elaborare studii ştiintifice, elaborare plan de management in cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIA NATURALA PROTEJATA – LACUL CUEJDEL“ cod SMIS 16721.

Beneficiile

Colaborarea dintre Consiliul Judetean Neamt si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul ariei protejate, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


Arii naturale protejate: Lacul Pangarati - Lacul Vaduri

Beneficiarul

Consiliul Judetean Neamt este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management pentru ariile protejate administrate, de educatie ecologica si ecoturism.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in ariile protejate Lacul Pangarati si Lacul Vaduri si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul ariilor, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management” în cadrul proiectului “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

Beneficiile

Colaborarea dintre Consiliul Judetean Neamt si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul ariei protejate, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


Parcul Natural Lunca Muresului

Beneficiarul

RNP Romsilva - Administratia Parcului Natural Lunca Muresului R.A. este unitatea teritoriala subordonata Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management al parcului.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in Parcul Natural Lunca Muresului si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul parcului, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Achiziţia sistemului informatic şi efectuarea instructajului de folosire a lui in cadrul proiectului „Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului” Cod SMIS: 1313.

Beneficiile

Colaborarea dintre RNP Romsilva Ad. PN LM si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul parcului, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


Arii naturale protejate - Siriu

Beneficiarul

Consiliul Judetean Buzau este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management pentru ariile protejate administrate, de educatie ecologica si ecoturism.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in rezervatia naturala Lacul Cuejdel si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul ariei, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Serviciului de inventariere si cartare a habitatelor naturale si habitatelor speciilor sălbatice de interes conservativ comunitar si de realizare a designului, avizării si implementării sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora aferente proiectului „Managementul conservativ si participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU".

Beneficiile

Colaborarea dintre Consiliul Judetean Neamt si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul ariei protejate, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile Bestepe

Beneficiarul

Agentia pentru Protecţia Mediului Tulcea functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management al ariei protejate.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in ROSPA 0009 Bestepe –Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile Bestepe si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul parcului, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile Bestepe „cod SMIS CSNR 43299, finantat in cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS MEDIU), Axa Prioritara 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii”, Sesiunea de proiecte 5.

Beneficiile

Colaborarea dintre APM Tulcea si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul parcului, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.


Parcul National Calimani

Beneficiarul

Administratia Parcului National Calimani functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management al parcului. Autoritatea contractanta, responsabila de implementarea proiectului - Asociatia Tasuleasa Social.

Solutia

Realizarea unei baze de date spatiale, proiectata in conformitate cu standardele in vigoare - Directiva INSPIRE, articolul 16 din Directiva Habitate, articolele 9 şi 12 din Directiva Pasari - privind biodiversitatea in Parcul National Calimani si a produselor cartografice de tip harta ce redau distributia speciilor si habitatelor de interes national comunitar in cadrul parcului, integrate intr-un sistem GIS de monitorizare a biodiversitatii, ce include componente mobile (aplicatie dedicata masuratorilor in teren), desktop (fluxuri de lucru si analize spatiale) si web (aplicatie web de cartografiere si aplicatie Geoportal in vederea diseminarii si explorarii resurselor spatiale).

Proiectul

Realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor și recomandari de management, realizare si gestionare baza de date, cartare colectare date GIS, elaborare harti GIS, elaborare planuri de monitorizare si management si instruire pentru Parcul Național Calimani. Cod CPV 72314000-9 Servicii de colectare si de colationare de date ; cod CPV 71351810-4 Servicii de topografie, cod CPV 71621000-7.

Beneficiile

Colaborarea dintre Consiliul Judetean Neamt si Esri Romania, atrage dupa sine o serie de beneficii, atat specifice cat si strategice. Solutia GIS implementata ca sistem informatic integrat, in contextul ariei protejate, permite dezvoltarea de standarde comune de monitorizare ce ofera doua beneficii majore: o abordare unitara prin dezvoltarea unei metodologii de incredere care sa permita monitorizarea biodiversitatii; suportul real in vederea evaluarii si raportarii starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes ce poate duce la identificarea prioritatilor de actiune la nivel local, national si european.