Skip to Content

ArcGIS sprijină Directiva Europeană a Datelor Deschise

Articol scris de: Jill Saligoe-Simmel, Alan Devenish

 

ArcGIS vă ajută în îndeplinirea obiectivelor privind datele deschise și în deblocarea întregului lor potențial prin simplificarea procesului de publicare a datelor pentru descărcare și acces dinamic la date prin API-uri, asigurând o explorare și reutilizare prietenoasă a datelor.

Valoarea Datelor Deschise

De la adaptarea la schimbările climatice la securitatea alimentară, mobilitate și multe altele, provocările complexe de astăzi necesită o abordare geografică facilitată de principiile FAIR[1] și de datele deschise.

Datele produse de sectorul public sunt deosebit de interesante pentru a fi reutilizate în servicii și aplicații cu valoare adăugată care să abordeze provocările contemporane. De exemplu, orașe precum Praga din Republica Cehă luptă împotriva schimbărilor climatice[2] prin combinarea datelor locale și a altor date deschise, cum ar fi datele de observare a Pământului de la Copernicus, pentru a înțelege mai bine relația dintre sănătatea umană, insulele de căldură urbană, zonele verzi și zonele construite.

Punerea datelor deschise în mâinile liderilor, a factorilor de decizie, a persoanelor care lucrează în domeniul educației, a studenților, a cercetătorilor, a inovatorilor și a publicului înseamnă că mai multe dintre cele mai strălucite minți ale Europei pot aplica o abordare geografică pentru rezolvarea problemelor. Pe măsură ce ne confruntăm cu cele mai mari probleme ale perioadei noastre, datele spațiale pot ajuta la dezvăluirea tendințelor, la modelarea scenariilor și a soluțiilor și, în cele din urmă, pot ajuta oamenii să ia decizii solide și strategice.

Directiva UE privind Datele Deschise

Directiva de pionierat a UE privind datele deschise[3] are ca scop punerea la dispoziție pe scară largă a datelor deschise pentru a răspunde priorităților europene. Directiva recunoaște în mod explicit beneficiile socioeconomice ale reutilizării prietenoase a seturilor de date geospațiale, de observare a Pământului și de mediu, meteorologice, statistice, de afaceri și de mobilitate.

Directiva se bazează pe principiul general conform căruia datele publice și cele finanțate din fonduri publice ar trebui să fie reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale. În plus, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/138 al Comisiei din 21 decembrie 2022[4] enumeră seturi de date specifice cu valoare ridicată (HVD) și modalitățile de publicare și reutilizare a acestora, inclusiv seturi de date care intră în domeniul de aplicare al temelor de date INSPIRE.

Autoritățile publice trebuie să se asigure că toate seturile de date din lista seturilor de date cu valoare ridicată (HVD)[5] sunt disponibile începând cu 9 iunie 2024 în condiții favorabile reutilizării: gratuit, în format lizibil, accesibil, ușor de găsit și reutilizabil, împreună cu metadatele lor, prin intermediul API și, dacă este cazul, ca descărcare în masă (bulk download).

Capacitățile ArcGIS pentru Date Deschise

Esri sprijină Directiva privind datele deschise[6] și se angajează să susțină obiectivele și cerințele privind datele deschise, inclusiv formatele deschise, reutilizarea prin mijloace electronice, căutarea și descoperirea online, datele dinamice disponibile prin intermediul API și, dacă este cazul, sub formă de descărcare în masă. ArcGIS sprijină cerințele Directivei UE privind datele deschise în mai multe moduri:

Tabel: ArcGIS facilitează îndeplinirea tuturor cerințelor UE privind datele deschise.

Cerința privind datele deschise

Respectă sau îndeplinește mai mult decât cerința

ArcGIS suportă:

Partajarea datelor deschise în orice format preexistent

Partajarea unei mari varietăți de date geospațiale deschise în formate preexistente, inclusiv GeoJSON, GML, KML și GeoPackage, precum și hărți, aplicații și date fără informații spațiale, cum ar fi documente, foi de calcul, tabele, PDF-uri și multe altele (consultați lista completă).

Partajarea datelor deschise în orice limbă preexistentă

ArcGIS suportă limbile Uniunii Europene; ArcGIS Hub include traducerea de tip on-the-fly a site-ului dumneavoastră, a catalogului, până la nivelul atributelor din câmpurile setului de date.

Partajarea datelor deschise, după caz, prin mijloace electronice în formate deschise, care pot fi citite automat, sunt accesibile, ușor de găsit și reutilizabile.

Publicarea unei varietăți de straturi de date dinamice utilizând GeoServices REST specificație deschisă, plus OGC Web Map Tile Service (WMTS), OGC API Features și multe altele (consultați lista completă). Aflați mai multe despre modul în care ArcGIS susține principiile datelor FAIR.

Partajarea ca date dinamice disponibile prin intermediul unei interfețe de programare a aplicațiilor (API)

În mod implicit, ArcGIS utilizează specificația deschisă GeoServices REST cu API-uri ArcGIS REST susținute de o documentație clară care permite reutilizarea ușoară în hărți, aplicații și analize, precum și familia de standarde OGC API.

Partajarea datelor deschise, acolo unde este cazul, sub formă de descărcare în masă

În funcție de tipul de element, sunt disponibile diferite formate de fișiere, inclusiv CSV, XLSX, KML, Shapefile, file geodatabase, GeoJSON și GeoPackage (cu descărcări găzduite); sunt acceptate descărcările în proiecții locale.

Partajarea datelor deschise, împreună cu metadatele lor

ArcGIS oferă metadate (HTML lizibil pentru oameni și XML care poate fi prelucrat automat) strâns legate de conținutul dvs., susținând o varietate de standarde internaționale deschise, inclusiv metadatele ISO și metadatele INSPIRE.

Căutare și descoperire online

Fiecare site Hub este prevăzut cu un catalog care poate fi citit de oameni, cât și automat, pentru partajarea datelor deschise; se pot vizualiza detaliile elementelor, citi metadatele complete și explora sau filtra conținutul în mod dinamic înainte de a descărca sau utiliza datele direct prin intermediul stratului web sau al API-urilor de servicii web.

Federarea cu registrele de date deschise

Federați conținutul catalogului cu alte portaluri de date deschise din UE, utilizând vocabularul catalogului european de date DCAT-AP, GeoRSS și înregistrările API OGC generate automat.

Seturi de date cu valoare ridicată (HVD)

HVD sunt acceptate prin intermediul ArcGIS INSPIRE Open Data și ArcGIS for INSPIRE Classic, incluzând atât modelele și formatele de date implicite specifice INSPIRE, cât și o selecție de șabloane fGDB INSPIRE simplificate, care respectă bunele practici INSPIRE.

Raportarea

O listă descărcabilă de seturi de date și o trimitere online la metadate sunt disponibile în catalogul ArcGIS Hub pentru a sprijini cerințele de raportare prevăzute la Articolul 5.

Formate deschise pentru o reutilizare prietenoasă

Furnizați date geospațiale deschise, hărți, aplicații și date fără informații spațiale, cum ar fi documente, imagini, foi de calcul, tabele, PDF-uri și multe altele, comunității, studenților, jurnaliștilor, inovatorilor din domeniul afacerilor și dezvoltatorilor civici.

ArcGIS sprijină Directiva UE privind datele deschise cu mai multe formate deschise pentru reutilizare prin mijloace electronice, inclusiv servicii web moderne prin intermediul API-urilor și descărcări în masă în formate care pot fi citite de oameni, cât și electronic.

Serviciile web foarte performante și scalabile din ArcGIS Online oferă siguranța că datele dvs. deschise pot satisface cererea atunci când sunt partajate cu comunitatea dvs. sau cu întreaga lume. Prin urmare, utilizatorii finali pot folosi rapid seturile de date în produse informative pregătite pentru luarea deciziilor sau pot folosi aplicații ușor de construit, fără cod sau prin scrierea de puțin cod.

Metadatele sunt în conformitate cu standardele internaționale, inclusiv cu formatele de metadate ISO și INSPIRE. ArcGIS vă ajută în validarea că seturile de date spațiale sunt disponibile în conformitate cu principiile de date Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (FAIR). În plus, ArcGIS sprijină furnizarea simplificată și modernă a seturilor de date cu valoare ridicată (HVD) în cadrul temelor de date INSPIRE.

Căutare și explorare online

ArcGIS Hub sprijină căutarea și descoperirea online prin intermediul unui catalog de date deschis. Datele dinamice sunt disponibile prin intermediul unei interfețe de programare a aplicațiilor (API) și, acolo unde este cazul, prin descărcare în masă.

Catalogul de date deschise al Hub-ului îmbunătățește capacitatea de a descoperi date. Hub automatizează tehnicile de optimizare a motoarelor de căutare (SEO) în conformitate cu orientările de accesibilitate WCAG. Acesta oferă un catalog de date care poate fi citit de către oameni, cât și electronic, cu acces la servicii web cu API.

Fluxurile automate ale catalogui utilizează standarde deschise internaționale, inclusiv GeoRSS, OGC API Records și vocabularul european al catalogului de date, DCAT-AP, pentru a vă ajuta să vă federați datele deschise către portaluri de date deschise precum data.europa.eu. Hub suportă, de asemenea, capabilități multilingve cu traduceri automate și generare de licențe pentru Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) sau, alternativ, alte licențe publice standard mai puțin restrictive.

Partajați datele deschise

La nivel mondial, comunitățile locale, naționale și paneuropene folosesc ArcGIS pentru a atrage părți interesate și pentru a furniza date deschise. Iată doar câteva exemple:

  • În Republica Cehă, orașul Brno[7] șterge barierele dintre administrație și comunitate prin partajarea datelor deschise bazate pe standarde.
  • În Țările de Jos, Assen GeoHub[8] sprijină viziunea municipalității de a avea un guvern transparent și de încredere.
  • În Irlanda, hub-ul național de date geospațiale deschise GeoHive[9] oferă acces gratuit, prin intermediul internetului, la date spațiale irlandeze autorizate de la mai mulți furnizori, inclusiv Tailte Éireann, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor, întreprinderilor și guvernului.

Sprijinind Directiva privind datele deschise, ArcGIS ajută organizațiile să asigure reutilizarea prietenoasă a datelor deschise, aplicând o abordare geografică pentru a obține informații utile pentru luarea deciziilor.

Începeți astăzi

Construiți pe ceea ce aveți deja. ArcGIS Online include capacitățile de date deschise ArcGIS Hub ca extensie gratuită, astfel încât organizațiile care au un abonament au deja acces și pot începe imediat.

Folosiți următoarele resurse pentru a începe astăzi sau contactați distribuitorul Esri local pentru asistență:

Referințe

[1] Saligoe-Simmel, J., M. Gould, and S. Sankaran, 2022. Help to make your data FAIR. ArcGIS Blog. https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis/sharing-collaboration/help-to-make-your-data-fair-part-1/

[2] Esri Case Study. Czech Republic: Fighting Climate Change – A New Challenge in Europe https://www.esri.com/en-us/about/about-esri/europe/case-studies/czech-republic-case-study

[3] EU Publications Office, 2023. Open data and the reuse of public-sector information, web resource href=”https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/open-data-and-the-reuse-of-public-sector-information.html

[4] Commission Implementing Regulation (EU) 2023/138 of 21 December 2022 laying down a list of specific high-value datasets and the arrangements for their publication and re-use https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023R0138

[5] European Commission. High-value datasets: Questions and Answers. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/high-value-datasets-questions-and-answers accessed 6-Mar 2024.

[6] Esri Announcements, 2021. Esri Commends European Union’s Open Data Directive https://www.esri.com/about/newsroom/announcements/esri-commends-european-unions-open-data-directive/

[7] https://datahub.brno.cz

[8]  https://opendata-assen.hub.arcgis.com/ and Esri Nederland, Dec 2019. Het innovatieve open data portaal van Assen (The innovative open data portal from Assen (Google translate)) https://www.esri.nl/nl-nl/nieuws/archief/nieuwsoverzicht-2019/het-innovatieve-open-data-portaal-van-assen

[9] https://www.geohive.ie and https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/fliers/gis-census-cs-ireland-flier-web.pdf

[10] INSPIRE Knowledge Base: Evolution. https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/evolution_en accessed 12-March 2024

 

Acest articol reprezintă e o traducere a articolului în limba engleză, publicat pe ArcGIS Blog, care poate fi citit la următoarea adresă: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis/sharing-collaboration/arcgis-supports-the-eu-open-data-directive/


DESPRE AUTORI

Jill Saligoe-Simmel

Dr. Jill Saligoe-Simmel este un geograf profesionist pasionat de aplicarea unei abordări geografice pentru a promova comunități vibrante, sănătoase și durabile în întreaga lume. Ea susține comunitățile care colaborează, deoarece știe că pentru o schimbare pozitivă este nevoie de mulți oameni. Cu zeci de ani de experiență în leadership, Jill este un consilier de încredere pentru organizațiile care își integrează infrastructura geospațială și ecosistemele geospațiale în continuă evoluție. În prezent, Jill este Principal Product Manager al Infrastructurii de Date Spațiale (SDI) de ultimă generație și al INSPIRE la Esri, unde lucrează la intersecția dintre gândirea geospațială și cea de legată de produs.