POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ESRI ROMÂNIA

Actualizare: 01 August, 2022

1. Informații generale

Esri România consideră protecția datelor cu caracter personal un aspect serios. Suntem preocupați de respectarea vieții private și a drepturilor și libertăților indivizilor și garantăm protecția datelor dvs cu caracter personal pe care le colectăm prin transparență în ceea ce privește modul prin care colectăm și utilizăm datele dvs, oferindu-vă totodată control asupra acestora și preferințelor pe care le aveți. De asemenea, una din preocupările noastre principale este de a ne alinia la cerințele legislative naționale și europene din domeniu, și de a menține conformitatea cu acestea.

Astfel, Esri România SRL cu sediul social în București, str. Washington, nr. 25, în calitate de Operator, colectează și prelucrează o serie de date cu caracter personal în desfășurarea activitățiilor sale economice. Prin prezentul document, Esri România vă informează cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dvs personale, în contextul utilizării website-ului www.esri.ro și a comunicărilor comerciale realizate prin intermediul newsletter-ului, a furnizării produselor și/sau serviciilor bazate pe tehnologia GIS, precum și în ceea ce privește cursurile de instruire și evenimentele organizate de Esri România.

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile disponibile la adresa www.esri.ro, precum și Politica privind fișierele cookies, unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet. 

2. Categorii de informații, scop și temei legal

În calitate de Operator, Esri România colectează un set minim necesar de date cu caracter personal în funcție de obiectul relației contractuale, astfel:

a. Dacă sunteți vizitator al website-ului www.esri.ro, putem colecta datele pe care ni le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele furnizate în formularul de înscriere la newsletter, în măsura în care îl completați:

Date colectate: nume, prenume, adresă de e-mail

Scop:                    comunicări comerciale prin newsletter, precum informații despre produse și/sau servicii, invitații la evenimente etc

Temei legal:       consimțământ

b. Dacă sunteți persoană interesată și solicitați informații prin intermediul e-mailul sau telefonului despre produsele și/sau serviciile oferite de Esri România:

Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie

Scop:                    furnizarea informațiilor solicitate

Temei legal:       demersuri făcute de dvs înaintea de încheierea unui contract

c. Dacă sunteți client sau reprezentant al unui client, putem colecta date de identificare și de contact pentru a furniza produsele și/sau serviciile contractate.

Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie, date de facturare, semnătură

Scop:                    îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, în funcție de obiectul acestuia (spre exemplu, pentru oferirea suportului tehnic, a cursurilor de instruire etc)

Temei legal:       executarea contractului, obligație legală

d. Dacă sunteți parteneri sau reprezentanți ai partenerilor, putem colecta date de identificare și de contact furnizate de dvs în contextul inițierii sau desfășurării relației de colaborare/parteneriat.

Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie, date de facturare, semnătură

Scop:                    îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, în funcție de obiectul acestuia

Temei legal:       executarea contractului, obligație legală

e. Dacă sunteți participant la evenimentele organizate de Esri România, putem colecta date de identificare și de contact.

Date colectate: nume, prenume, adresă email, funcție, companie, imagini foto/video.

Scop:                    invitarea și participarea la eveniment, accesul în locație, comunicarea de informații referitoare la eveniment

Temei legal:       demersuri făcute de dvs înaintea de încheierea unui contract sau executarea contractului (regulamentul evenimentului)

f. Dacă sunteți participant la cursurile de instruire organizate de Esri România

Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, domiciliu, funcție, companie, date de facturare, imagini foto/video, semnătură

Scop:                    invitarea și participarea la cursuri, prestarea serviciilor de instruire, comunicarea informațiilor referitoare la cursuri, facturare, eliberarea și transmiterea documentelor ce atestă instruirea, înregistrarea în evidențe

Temei legal:       demersuri făcute de dvs înaintea de încheierea unui contract sau executarea contractului

g. Dacă suntenți candidat pentru o poziție oferită de Esri România

Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, experiență, studii și alte informații relevante pe care le furnizați în CV

Scop:                    îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, în funcție de obiectul acestuia (spre exemplu, pentru oferirea suportului tehnic, a cursurilor de instruire etc)

Temei legal:       demersuri făcute de dvs înaintea de încheierea unui contract

3. Cui dezvăluim datele tale?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare a datelor dvs, de la caz la caz, Esri România poate dezvălui aceste date către societățile afiliate (Esri), către terți care sprijină Esri România în oferirea de produselor și serviciilor (spre exemplu, firme de curierat, de facturare și gestiune etc), sau către autorități și instituții publice, dacă dezvăluirea este necesară pentru a ne conforma cu o obligație prevăzută de legislația aplicabilă.

Transmiterea datelor dumneavoastră personale către companiile din grupul Esri sau funizorii de servicii se realizează în baza unui acord de confidențialitate și de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță și că transmiterea lor se face conform legislației în vigoare.

Esri România promovează pe website anumite produse și servicii care sunt furnizate de parteneri. Datele prelucrate cu ocazia achiziționării acestor produse și servicii sunt gestionate de către respectivii parteneri, în calitate de Operatori, și în acest sens, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de aceștia. Esri România nu are nici un control asupra modului în care sunt prelucrate datele de către acești parteneri. 

4. Transferul datelor cu caracter personal

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar pentru scopurile menționate mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.  

5. Durata prelucrării

În general, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

În cazul în care sunteți client sau cursant, vom prelucra datele dvs pe întreaga durată a raporturilor contractuale și, ulterior, conform politicilor interne ale Esri România, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Spre exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

În cazul în care sunteți participant la evenimentele organizate de Esri România, vom prelucra datele dvs pe întreaga durată a evenimentului și ulterior, conform politicilor interne ale Esri România și a regulamentului evenimentului respectiv.

În cazul în care sunteți abonat la comunicările comerciale transmise de Esri România, datele dvs sunt păstrate până în momentul în care vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing. După retragerea consimțământului, vom înceta prelucrarea datelor dvs în acest scop și vă vom șterge aceste date, în măsura în care nu există un temei legal de păstrare.

În cazul în care suntenți candidat pentru o poziție oferită de Esri România, vom păstra datele dvs atât cât este necesar pentru procesul de recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, ESRI România va prelucra datele dumneavoastră pe care le-ați furnizat pentru a vă avea în vedere pentru alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.

În cazul în care sunteți persoană de contact a partenerilor sau potențialilor parteneri ai Esri România, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

Esri România poate șterge datele dumneavoastră personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate. În orice caz, vom înceta prelucrarea datelor, dacă vă retrageți acordul și nu mai există temeiuri juridice pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze.

6. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la: gdpr@esri.ro. La aceeași adresă puteți contacta și Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Esri România care asigură monitorizarea respectării cerințelor legislative din domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

7. Cookies

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie strict necesare pentru operarea acestui website. Cookie-urile strict necesare ajută la a face un website utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină. Fără aceste cookie-uri, website-ul nu poate funcționa corespunzător.

Conform legislației în vigoare privind plasarea fișierelor de tip cookie, pentru cele strict necesare nu este necesar consimțământul utilizatorului.

8. Actualizări

Cea mai recentă actualizare a acestei politici a fost realizată în luna martie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a politicii și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

 

 

Aveți întrebări legate de confidențialitate?

Trimiteți un email la gdpr@esri.ro

Începeți mesajul